SUY NIỆM TRÊN CÁT

ABCNguyên tác: Meditazioni Sulla Sabbia
Tác giả: Alessandro Pronzato
Dịch giả: Vũ Văn An
Nguồn:  http://thanhlinh.net

                                                            LỜI GIỚI THIỆU

           Đi hành hương thăm mộ Charles de Foucauld tại sa mạc Sahara trở về, tác giả trình bày trong sách này một loạt những bài suy niệm dựa trên chính các kinh nghiệm, những khám phá và những suy tư trong sa mạc của ông. Chủ đề được lặp đi lặp lại là bản chất nghịch lý của cầu nguyện, đã được minh họa suốt trong sách này bằng những cái nghịch lý của chính sa mạc.
           Đối với những ai được nghe lời mời vào sa mạc, nhưng bị bắt buộc phải chấp nhận sống trong cái tàn bạo của thành phố, tác giả đề nghị điểm nghịch lý cuối cùng này là: mời họ vượt lên trên chiều kích địa dư của sa mạc để tự tạo cho mình một sa mạc ngay trong thành phố.  Cái sa mạc nội tâm của cô tịch, của thinh lặng và cầu nguyện này được coi như cái khung qui chiếu chính yếu cho cuộc sống hỗn độn của ta, một cuộc sống luôn bị cảnh mất gốc đe dọa, bị giằng kéo giữa đời, bị những hoạt động vô ích làm ra khô cạn.  Lúc ấy Chúa mới có thể dạo chơi trong các đô thị của ta, và hài lòng tìm thấy những cảnh an bình, và yên tĩnh giữa cái huyên náo nhức óc, và cái vội vã khùng điên của cuộc sống hàng ngày.  Và lúc ấy sa mạc tại thành phố của ta sẽ trở thành nơi hò hẹn tại đó ta sẽ thấy Chúa diện đối diện.

Download (PDF, 414KB)

Download tác phẩm: Sách dạng pdf, xin nhấn vào đây để tải về máy.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar